Fióktelephely

A fióktelep speciális értelemben vett telephely. A Cégtörvény szerint a cég fióktelepe olyan telephely, amely más településen - magyar cég külföldön lévő fióktelepe esetén más országban - van, mint a cég székhelye.


németországi cégalapítás, német cégalapítás, GmbH alapítás,UG alapítás,német vállalkozás,német cég, mini GmbH, mini GmbH alapítás,GmbH 1 euro

A németországi fióktelep, a vállalkozás önálló gazdálkodást folytató jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egysége, amely a más országbeli vállalkozás nevében képviseleti tevékenységet nem folytathat. (Kivétel ez alól a pénzügyi fióktelep.) A fióktelepet önálló cégformaként szükséges bejegyeztetni és a bejegyzést megelőzően is folytathat tevékenységet, "bejegyzés alatt" kiegészítéssel, míg a kereskedelmi kéviselet, csak a bejegyzést követően működhet.

Előnye többek között az is, hogy a vállalkozás engedély nélkül szerezhet tulajdont - a termőföld kivételével -, ha a fióktelep és a kereskedelmi képviselet anyavállalkozásának székhelye EGT-tagállamban van. Feltétel, hogy az ingatlan, a fióktelep, a kereskedelmi képviselet vagy a vállalkozás tevékenységéhez szükséges legyen.

A külföldi vállalkozás és belföldi fióktelepe, valamint ugyanazon külföldi vállalkozás belföldi fióktelepei, kapcsolt vállalkozásoknak minősülnek, egymás közötti elszámolásaik tekintetében. Ezen kívül a központ valamennyi kapcsolt vállalkozása a belföldi fióktelepnek is kapcsolt vállalkozásává válik. Mindez azzal a következménnyel jár, hogy amennyiben az említett felek nem a szokásos piaci árat alkalmazzák egymás közötti „ügyleteikben”, adóalapjukat a különbözettel korrigálniuk kell.

A fióktelep tevékenysége során keletkezett tartozásokért a külföldi székhelyű vállalkozás és a fióktelep felelőssége egyetemleges és korlátlan.